L'aprenentatge artístic a Educació Infantil a partir de la llengua de signes tot fent ús del volum

Autor/a: PRAT FONTSECA, Anna
Año: 2014
Editorial: Vic: Universitat de Vic, 2014
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

Aquest treball forma part d’un projecte ambiciós, ja que sorgeix per qüestionarme si és viable l’aprenentatge artístic a Educació Infantil a partir de la llengua de signes tot fent ús del volum, ja que dins la carrera de mestra en Educació Infantil m’he especialitzat en art i escola. En aquest cas,el volum implica el propi cos, com a element d’expressió, i el  fang,  material  molt  adequat  per  les  seves  infinites  possibilitats  artístiques,  tot potenciant la motricitat fina. Tan el fang com l’expressió corporal són elements que desenvolupen la creativitat, la imaginació, múltiples intel·ligències i amb el qual es poden treballar aspectes emocionals. Al  mateix  temps, tot  aquest  treball es  pot considerar interdisciplinari, com també una eina inclusiva i cooperativa. Després de portar a terme diverses sessions amb un grup classe, puc dir que si que és viable aquest aprenentatge, ja que han mostrat molt més interès, il·lusió, creativitat i aprenentatges dels que m’havia marcat  inicialment. He de dir  que aquest  treball  m’ha  donat  una  oportunitat  per documentarme a nivell artístic i educatiu, realitzar una sèrie d’entrevistes a mestres experimentats i portar a terme  una  observació activa  i molt acurada a l’escola on he estat realitzant les pràctiques III. Aquest projecte pot ser l’inici d’una línia pedagògica on l’art i la plàstica són l’eix vertebrador, una manera de treballar amb els infants a partir d’experiències creatives i vivencials que donin peu a introduir les altres matèries d’una manera natural. Un projecte artístic però al mateix temps interdisciplinari.