Lära, utveckla och använda teckenspråk

Autor/a: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Año: 2018
Editorial: Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018
Tipo de código: ISBN
Código: 978-91-28-00775-7
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

Elever som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och har en hörselnedsättning kan lära, utveckla och använda teckenspråk. Men elevens möjligheter att utveckla sitt sätt att kommunicera är beroende av lärarens egen kompetens i teckenspråk. Det här materialet ger dig som lärare en grundläggande kunskap om elevernas behov av en anpassad lärmiljö och stöd i sin teckenspråksutveckling.

Eleverna har enligt grundsär- eller gymnasiesärskolans läroplan rätt till tvåspråkighet och rätt att utveckla tvåspråkighet efter sina förutsättningar.

Tvåspråkighet för den här elevgruppen innebär svenskt teckenspråk och svenska, det vill säga skriven svenska eller en kombination av skriven och talad svenska.