La influència del bilingüisme en l'alumnat sord a Catalunya

Autor/a: LABORDA MOLLA, Cristina
Año: 2001
Editorial: Revista de sociolingüística, Nº. 1 (2001)
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación, Educación » Adquisición y desarrollo del lenguaje

Detalles

L’estudi de les relacions entre el llenguatge i el pensament sempre ha interessat l’ésser humà. Si preguntéssim a la gent com creu que pensa, i ens hagués de contestar, ho faria amb paraules; el nostre intercanvi estaria, doncs, emmarcat pel llenguatge. Això implica que tenim la capacitat de pensar i que hi ha una estreta connexió entre els nostres pensaments i el llenguatge.

En conseqüència, el llenguatge és un bon mitjà per avançar en el coneixement de l’organització i el funcionament del pensament humà. Així, l’estructuració del lexicó serveix als estudiosos del tema per dissenyar alguns models de funcionament cognitiu, ja que tota competència en una llengua pressuposa el domini i la interiorització d’una remarcable base de models conceptuals, dels quals el lexicó de cada llengua és un dels seus reflexos.

Aquest estudi enfoca precisament aquesta problemàtica i planteja les relacions entre llenguatge i pensament en el cas dels deficients auditius: un col·lectiu privilegiat per aquest tipus d’estudis, ja que es caracteritza principalment pel fet que adquireix el llenguatge per mecanismes diferents dels de l’oïdor, tot assolint una competència lingüística inferior, en molts dels casos.