República Checa: Zákon o komunikau010dních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Año: 2008
Categorías: · Legislación · Estatus de lenguas de signos