Polonia: Act on Sign Language and other means of communication (Article 3 (2))

Año: 2011
Categorías: · Legislación · Estatus de lenguas de signos