Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS)

Territorio: Extremadura
Dirección: Marrakech, 19 10005 Cáceres
Teléfono: 927210120
Fax: 927227710
Correo: fexas@fexas.es
Categorías: · Formación · Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas