Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Territorio: Galicia
Dirección: Félix Estrada Catoira, 3 Bajo Dcha. 15007 A Coruña
Teléfono: 981169336
Fax: 981154316
Correo: faxpg@faxpg.es
Categorías: · Formación · Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas