Slownik polskiego jezyka miganego

Autor/a: KAZIMIERZ HENDZEL, Jozef
Año: 1986
Editorial: Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze, 1986
Tipo de código: ISBN
Código: 83-7002-214-6
Soporte: Papel

Temas

Lingüística » Diccionarios y Glosarios

Detalles

Ze względu na zróżnicowanie języka migowego nasz Słownik zawiera zunifikowane przez Polski Związek Głuchych formy znaków. Oprócz tego, Słownik rozszerzono o znaki spoza naturalnego Polskiego Języka Migowego (niekiedy nawet nie rozumiane przez głuchych), lecz opracowane dla potrzeb Systemu Językowo-Migowego, a które występują na egzaminie na certyfikat.