Sempre a punt! Els centres SIAL i les modalitats d'intervenció

Autor/a: VINARDELL-MARISTANY, Marta
Año: 2021
Editorial: Perspectiva escolar, 416: Salut mental (2021)
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

Al llarg de la història recent, l’educació de l’alumnat amb sordesa ha passat per moltes fases. De considerar-se ineducables fins a assolir garanties d’accessibilitat i amb una resposta per a la seva inclusió educativa, s’han viscut etapes com ara la segregació o l’escolarització específica en «colegios para sordos». La gran variabilitat en l’alumnat amb sordesa, amb diferents capacitats i habilitats auditives, comunicatives i lingü stiques, ha fet que sovint el tracte que rep hagi estat heterogeni. L’educaci  ha passat de la integraci i la consideraci  com a alumnes amb necessitats educatives especials a la inclusi.

Ubicación