Les construccions relatives en llengua de signes catalana (LSC)

Autor/a: MOSELLA, Marta
Año: 2012
Editorial: Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Pendiente

Detalles

Aquesta tesi presenta la primera descripció de les construccions relatives (CR) restrictives en llengua de signes catalana (LSC) i una proposta d’anàlisien el marc de la gramàtica generativa transformacional informada tipològicament. Respecte a la tipologia sintàctica de les CR, aportem proves que mostren que aquestes construccions, en LSC, són estructures circumnominals, és a dir, amb el pivot (o antecedent) dins de l’oració relativa (OR). Això contrasta amb les CR més comunes a les llengües indoeuropees, les adnominals, en què el pivot apareix fora de l’OR. Les CR circumnominal s de la LSC, d’acord amb el que diu la tipologia, presenten un determinant que nominalitza l’estructura. Les CR circumnominals de la LSC no apareixen mai a la seva posició bàsica dins de l’oració matriu. Han d’aparèixer o bé avantposades o béposposades.
 
Tesis Doctoral supervisada por: Dra. Joana Rosselló, Dr. Josep Quer.