La llengua de signes, una necessitat per als infants sords

Autor/a: SÁNCHEZ AMAT, Jordina
Año: 2015
Editorial: Llengua i ús: Revista Técnica de Política Lingüística, nº 56 (2015)
Tipo de código: ISSN
Código: 2013-052X
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

L’autoria a diverses mans d’aquest article, que recau en un grup d’especialistes en educació, lingüística, medicina pediàtrica i psicologia dels EUA i d’Alemanya, supera la parcel·lació disciplinària amb què freqüentment ens apro-ximem a la realitat de les persones sordes. La seva mirada calidoscòpica, que a més a més és majoritàriament sorda (tan sols una autora és oïdora), ha identificat el problema principal en l’àmbit de la sordesa: les polítiques que fan que els infants sords estiguin en risc de privació lingüística.

Reseña del artículot: Humphries, Tom; et al. «Ensuring language acquisition for deaf children: What linguists can do». Language. Vol. 90 (2014), núm. 2, p. e31-e52.