Els ‘-ismes’ i els ‘-istes’ cap a determinades llengües

Autor/a: VINARDELL-MARISTANY, Marta
Año: 2023
Editorial: Grup Estudi de Llengües Amenaçades GELA
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos

Detalles

Una de les llengües que és patrimoni lingüístic i cultural immaterial de Catalunya, com el català i l’occità, és la llengua de signes catalana (LSC); aquesta llengua ha patit i pateix molta persecució lingüicida des de sempre. Les paraules que acaben amb el sufix -isme ens evoquen doctrines o corrents ideològics; i aquelles que acaben en –ista, les persones seguidores d’aquesta doctrina o corrent. Paraules que poden ser noms o adjectius, que s’atribueixen molt a aquella persona. No som conscients que aquestes atribucions, inclús la identificació rígida amb una doctrina, poden fer molt de mal; i són divisòries, que categoritzen. Caldria defugir de tots els -ismes si no hi ha tolerància o inclusió.

Ubicación