Vocabulari bàsic de la COVID-19 en LSC

Autor/a: Direcció General de Política Lingüística; Generalitat de Catalunya
Año: 2020
Editorial: Generalitat de Catalunya, 2020
Tipo de código: Copyright
Soporte: Vídeo digital

Temas

Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos, Lingüística » Diccionarios y Glosarios

Detalles

El Vocabulari bàsic de la COVID-19 en llengua de signes catalana (LSC) posa a l’abast els principals termes i expressions relacionades amb l'epidèmia de la COVID-19. Els vídeos presenten una versió signada en LSC amb una configuració i execució senzilles, per tal que puguin servir de referència a tothom. Per a la seva elaboració s’ha partit d’un altre treball terminològic previ fet pel Termcat, el diccionari específic Termes del coronavirus, del qual s’ha fet una selecció i s’hi han afegit algunes expressions importants i d’ús freqüent en els missatges de prevenció i gestió de l’epidèmia.