Suo­ma­lai­sen viit­to­ma­kie­len kor­pus uu­dis­taa tut­ki­mus­kent­tää

Autor/a: University of Jyväskylä
Año: 2019
Editorial: University of Jyväskylä, 2019
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística » Sistemas de transcripción de las Lenguas de Signos

Detalles

Suomen viittomakielten korpuksen muodostamiselle on ollut tilausta jo pidemmän aikaa. Korpus eli tietokoneluettavassa muodossa oleva videoaineistokokoelma on hyödyllinen apuväline molempien Suomen kansallisten viittomakielten – suomalaisen sekä suomenruotsalaisen – kielellisten ja kulttuuristen piirteiden tutkimuksessa ja opetuksessa.