Red social orientada a hablantes de lengua de signos española

Autor/a: SOUTO MOURE, Fabio
Año: 2009
Editorial: Ourense: Universidade de Vigo, 2009
Tipo de código: Copyright
Soporte: Papel

Temas

Medios de comunicación y acceso a la información » Informática y Nuevas Tecnologías

Detalles

Proxecto fin de carreira elaborado por Fabio Souto Moure, baixo a dirección de José Baltasar García Pérez-Schofield, para a Escola Superior de Enxeñería Informática, Departamento de Informática.