Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva

Autor/a: Xunta de Galicia
Año: 2019
Editorial: Xunta de Galicia, 2019
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación, Educación » Familia y Atención temprana

Detalles

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no marco das actuacións destinadas a adecuar a resposta educativa á diversidade, contempla a dotación dos recursos necesarios para ofrecer unha educación equitativa e de calidade, dentro dos principios inclusivos e de individualización da intervención educativa.