Modalitat signada, modalitat parlada i cervell: és amodal o multimodal, el llenguatge?

Autor/a: ROSSELLÓ, Joana
Año: 2018
Editorial: Llengua, Societat i Comunicació: Les llengües de signes, fetes visibles, nº 16 (2018) pp. 37-44
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística

Detalles

Una lesió en les àrees perisilvianes de l’hemisferi esquerre sol produir una afàsia no fluent si és frontal, i fluent si és posterior, tant en parlants com en signants. Principalment per aquesta descoberta, s’afirma que la facultat de llenguatge, que residiria en aquestes àrees perisilvianes esquerres, és independent de la modalitat parlada o signada. Ara, una avaluació de la recerca recent mostra que no hi ha proves concloents al respecte. La plasticitat transmodal concurrent amb la privació sensorial i un sistema primari multimodal per a la parla contribuirien a explicar una superposició neural per a ambdues modalitats que va més enllà de les àrees perisilvianes, la lateralització de les quals depèn de l’adquisició de la producció de la parla o del signar en la infantesa.