La percepció que tenen les persones sordes signants de l’actualitat periodística (2005-2009): exploració comparativa entre els estudiants de la Gallaudet University (EUA) i la comunitat sorda catalana

Autor/a: SERRAT, Jordi
Año: 2011
Editorial: Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2011
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Medios de comunicación y acceso a la información

Detalles

A partir d’un enfocament pluridisciplinar, en aquesta tesi s’investiguen les vies d’accés de les persones sordes signants a l’actualitat periodística, la percepció que tenen de les notícies i la relació d’aquest col·lectiu amb els mitjans de comunicació. El treball es delimita a Catalunya però inclou un estudi comparatiu entre les formes d’accés a la informació que tenen els sords catalans, usuaris de la Llengua de Signes Catalana (LSC) i els estudiants sords de la Gallaudet University (EUA), usuaris de l’American Sign Language (ASL).