La normalització de les llengües de signes

Autor/a: QUER, Josep
Año: 2010
Editorial: Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Legislación, Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos

Detalles

Els desenvolupaments legislatius recents, amb l’aprovació de la llei estatal 27/2007, que reconeix les llengües de signes a Espanya, i la inclusió de la llengua de signes catalana (LSC) a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 (article 50.6), així com l’avantprojecte de llei de regulació de la LSC que se n’ha derivat, suposen una fita decisiva en la llarga lluita de les persones sordes per veure formalment reconegut l’estatus de llengua plena de la seva llengua pròpia i els drets cívics i lingüístics que hi han d’estar associats.

En: Martí, J.I. & J.M. Mestres (eds.). "Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques" (2010) p. 239-255

Ubicación

Adjunto:

descargar