La gramàtica de l’espai en la llengua de signes catalana (LSC)

Autor/a: BARBERÀ ALTIMIRA, Gemma
Año: 2013
Editorial: LLengua Nacional, nº 82 (2013) pp. 28-30
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística, Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos

Detalles

El conglomerat de llengües que tro-bem al territori català és un sis-tema ric i molt variat. A part del català, a Catalunya hi trobem altres llen-gües romàniques, com ara el portuguès o el castellà; llengües germàniques, com l’alemany o l’anglès, però també llen-gües exòtiques que provenen de famí-lies lingüístiques tan interessants com les ameríndies, amb el maputxe al capdavant. A més d’aquestes llengües parlades, en trobem una que s’ha man-tingut silenciada al llarg dels anys, però que forma part del patrimoni lingüístic, social i històric de Catalunya: la llengua de signes catalana.