L’adquisició infantil de les llengües de signes

Autor/a: QUER, Josep
Año: 2003
Editorial: Caplletra. Vol. 35 (2003) p. 47-58
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Educación » Adquisición y desarrollo del lenguaje, Lingüística

Detalles

Encara que l’estudi de la gènesi i el desenvolupament del llenguatge en el nen sigui un camp relativament recent, que pràcticament he vist néixer i créixer al llarg de la meva vida, avui ha assolit un volum tan considerable que no tindria sentit intentar resumirlo en els límits d’un article de revista. Però tampoc no és el lloc de presentar els resultats d’una recerca concreta, de manera que em centraré en una reflexió sobre el que considero que és el problema principal d’aquest estudi: la diversitat dels plantejaments teòrics. Per fer aquesta reflexió em basaré en alguns exemples concrets.