L’ “esforç estatal” com a model de còmput del compliment de la part III de la Carta europea per a les llengües regionals o minoritàries

Autor/a: RAMALLO, Fernando
Año: 2019
Editorial: Revista de llengua i dret, nº 72 (2019)
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística

Detalles

El compliment satisfactori dels compromisos adquirits per cada estat en el moment de ratificació de la Carta europea per a les llengües regionals o minoritàries constitueix un objectiu central per a la normalització lingüística de desenes de llengües europees. Però aquest objectiu és també un desafiament, condicionat no només per les circumstàncies de partida de cada llengua al seu territori, sinó sobretot pel nivell d'exigència que cada estat ha escollit entre les diferents possibilitats que permet la Carta. En aquesta contribució proposem una aproximació al compliment satisfactori de les obligacions adquirides amb la ratificació del tractat a partir del que denominem “esforç estatal”, resultat d'analitzar conjuntament el nombre de llengües, el nombre de compromisos i el nivell d'exigència d'aquests compromisos per a cadascun dels 22 estats que tenen llengües regionals o minoritàries cobertes per la part III de la Carta (articles 8-14).