Guia per a famílies d'infants amb sordesa o sordceguesa

Autor/a: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació i Universitats
Año: 2006
Editorial: Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions, 2006
Tipo de código: Depósito legal
Código: B-45.308-2006
Soporte: Digital

Temas

Educación » Familia y Atención temprana

Detalles

Publicació que facilita informació bàsica a les famílies sobre la sordesa i la sordceguesa, i els suports tècnics i les modalitats d'escolarització d'aquests infants.