Experiències bilingües amb la llengua de signes en el sistema educatiu català

Autor/a: VINARDELL-MARISTANY, Marta
Año: 2010
Editorial: Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010
Tipo de código: ISBN
Código: 978-84-92583-99-7
Soporte: Digital

Temas

Educación

Detalles

En: Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008).