Els drets de les persones sordes en situacions d'emergència (Covid19)

Autor/a: Federació de Persones Sordes de Catalunya FESOCA
Año: 2020
Editorial: FESOCA, 2020
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Comunidad y cultura sorda » Movimiento asociativo, Medios de comunicación y acceso a la información, Medios de comunicación y acceso a la información » Accesibilidad

Detalles

A causa de la crisi sanitària, econòmica i social els drets de les persones sordes signants s’han vist greument afectats. Les persones sordes han patit una doble situació d’aïllament durant el confinament - el físic i el comunicatiu-, que les ha abocat a viure situacions molt dures i les ha situat en altes cotes de vulnerabilitat afegida. En una societat oïdora les informacions i les comunicacions es donen de manera massiva i immediata a través dels mitjans de comunicació. Les informacions donen coneixement, situen l’ésser humà en l’espai i el temps que està vivint, el capacita per prendre decisions i li dona eines per poder actuar en consonància amb el lliure desenvolupament de la personalitat. Si la informació no és accessible, es produeix una desconnexió amb el món i es genera inseguretat, incertesa, angoixa i errades a l’hora d’actuar o de prendre decisions que poden afectar a la població en general, ja que les persones sordes viuen i conviuen amb la resta de la societat i hi interactua amb ella.