Bibliografía selectiva: les llengües de signes (1987-2018)

Autor/a: Generalitat de Catalunya
Año: 2018
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Centre de Documentació de Política Lingüística, 2018
Tipo de código: Copyright
Soporte: Digital

Temas

Lingüística » Lingüística de otras Lenguas de Signos

Detalles

El producte documental Bibliografies Selectives recull referències bibliogràfiques sobre temes monogràfics d’obres que figuren al catàleg del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüísica (CD-DGPL). Inclou referències de monografies, articles de revista, parts components d’obra multiautoria, llocs web i documentació periodística, en cas d’existir-ne.