Aprenem LSC!: manual per a l´ensenyament-aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana

Autor/a: GARCIA, C.; SERRANO, E.; CODORNIU, I.; BORONAT, J.; SEGIMON, J.M.; JARQUE, M.J.; FERNANDEZ VIADER, M.P.; FRIGOLA, S.
Año: 1997
Editorial: [Barcelona]: Centre d'Estudis de la Llengua de Signes de Catalunya, D.L. 1997
Tipo de código: Depósito legal
Código: B-50.019-97
Soporte: Papel

Temas

Formación

Detalles

L' objectiu d' aquest llibre és oferir una primera aproximació a les estructures i al lèxic bàsics de la LSC. Es tracta d' una obra introductòriam però alhora capdvantera en el seu camp, que pretén, sobretot, contribuir a un millor coneixment de la LSC i engrescar el lector o lectora aprofundir en el seu aprenentatge. Com a conseqència, en tractar-se d' una primera aproximaciò, els autors assumim els riscos que això comporta, atesa la manca d' un diccionari i una gramàtica normatius.