Bilbao - CEP Basurto LHI

Territorio: País Vasco
Dirección: C/ Zankoeta, 2 - 48013 Bilbao.
Teléfono: 944410546
Fax: 944270529
Categorías: · Educación · Centros con lengua de signos española

Proyecto educativo

Centro educativo bilingüe y con intérpretes de lengua de signos española.